คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
พิธีเทิดพระเกียรติวันปิยมหาราช ประจำปี 2562 (ดู 110 ครั้ง)
 

          วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 08.45 น. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติวันปิยมหาราช โดยมีการวางพวงมาลาและถวายบังคมเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือพระปิยมหาราช ที่พระองค์มีต่อปวงชนชาวไทย

          ในการนี้ อาจารย์แพทย์หญิงตติมา กล่อมจันทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมและศิษย์เก่า อาจารย์แพทย์หญิงญาศินี อภิรักษ์นภานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วยตัวแทนสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีเทิดพระเกียรติวันปิยมหาราช ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

เครดิตภาพข่าว :
งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 28 ต.ค. 2562 เวลา 00.03 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)