คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์เนื่องในวันมหิดล 2562 (ดู 74 ครั้ง)
 

          วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562  รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดโครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในวันมหิดล 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ งานบริการวิชาการและจัดการความรู้ งานประกันคุณภาพ งานโภชนาการ งานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ ฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายเภสัชกรรม

          โดยงานนี้ นิสิตแพทย์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในบูธต่างๆ อาทิ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว ตรวจประเมินดัชนีมวลกาย อาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ตรวจจอประสาทตา ตรวจวัดความดันตา รวมทั้งการประกวดการให้ความรู้กัญชาทางการแพทย์ และมีการแสดงในพิธีเปิดด้วยการขับร้องบทเพลงประสานเสียง “เพลงด้วยเกียรติแพทย์ไทย” และ “เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร” โดยมี อาจารย์แพทย์หญิงแพรว สุวรรณศรีสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ และการเสวนา เรื่อง “สาระความรู้เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์” โดย อาจารย์แพทย์หญิงแพรว สุวรรณศรีสุข อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์  อาจารย์นายแพทย์นนท์ โสวัณณะ อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุกัญญา รักษ์ขจีกุล หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 

เครดิตภาพข่าว :
งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 28 ต.ค. 2562 เวลา 00.21 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)