คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
การบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นข้อเสนอโครงการปี 2564 (ดู 397 ครั้ง)
 

วันที่ 27 ตุลาคม 2562 กองการวิจัยและนวัตกรรม จัดการบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นข้อเสนอโครงการปี 2564 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวเปิดงานและกล่าวการต้อนรับ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาวดี โพธิยะราช ผู้อำนวยการภารกิจการจัดทำแผนงบประมาณ (สกสว.) คุณสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาด้านการวิจัยสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการภารกิจการกำกับและติดตามการใช้งบประมาณ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 209 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/research.nu/photos/?tab=album&album_id=3074699415904701

 

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 28 ต.ค. 2562 เวลา 14.45 น.
โดย : นายทินกรณ์ หาญณรงค์
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)