คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
งานเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดี แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู 393 ครั้ง)
 

       เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562  เวลา 18.00 น. มหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดงานเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมี ศ.นพ.ดร.กระแส  ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี   ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 4 ราย ได้แก่ ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  นางพัชรา บัวทอง ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย Mr.Ma Minxiang ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพลังงานทดแทน และคณะผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธีกว่า 100 คน ภายในงานมีการมอบของที่ระลึก และร่วมรับประทานอาหารมื้อค่ำ บรรยากาศเต็มไปด้วยความปิติยินดี  ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 3 ธ.ค. 2562 เวลา 11.19 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)