คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
โครงการการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐาน (Standard Course) มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection Standard Course) (ดู 577 ครั้ง)
 

     งานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จะจัดโครงการการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐาน (Standard Course) มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection Standard Course)  ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจมาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection - Standard Course) ผู้เข้ารับการอบรมได้สร้างเสริมประสบการณ์และฝึกทักษะการศึกษาวิจัย ตามมาตรฐานข้างต้น และสามารถนําไปใช้ในบริหารงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ที่ QR CODE  หรือ https://qrgo.page.link/pqn5Q
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563

     หากลงทะเบียนเข้ารับการอบรมฝึกอบรมแล้วไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ โปรดแจ้งยกเลิกที่ผู้ประสานงาน นางสาวสุภาวดี ทวนหอม โทร. 7928 หากไม่แจ้งยกเลิกการเข้าร่วมอบรม ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่เข้าร่วมฝึกอบรมและไม่แจ้งยกเลิกให้ผู้บริหารของหน่วยงานได้ทราบ

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 10 ม.ค. 2563 เวลา 11.49 น.
โดย : นายทินกรณ์ หาญณรงค์
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)