คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร (เงินงบประมาณรายได้)ครั้งที่ 31/2562 1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารเภสัชกรรม 2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานห้องปฏิบัติการกลาง (ดู 2608 ครั้ง)
 

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร (เงินงบประมาณรายได้)ครั้งที่ 31/2562 

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารเภสัชกรรม

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานห้องปฏิบัติการกลาง

 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 9241_ประกาศรับสมัครฯ 31-2562 จ.บริหาร Lab-Px.pdf
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 9241_ใบสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 17 ธ.ค. 2562 เวลา 11.10 น.
โดย : นางสาวพิมพิไล ไชยศิลป์
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)