คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
ขอเชิญร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2562 (ดู 181 ครั้ง)
 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป
ร่วมเสนอชื่อ ศิษย์เก่าดีเด่นคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2562

อัตลักษณ์แพทย์พระนเรศวร 7 ดาว (The seven-star doctor)
คุณลักษณะที่ 1  Care Provider
คุณลักษณะที่ 2  Decision Maker
คุณลักษณะที่ 3  Community Leader
คุณลักษณะที่ 4  Life Long Learner
คุณลักษณะที่ 5  Manager
คุณลักษณะที่ 6  Communicator
คุณลักษณะที่ 7  Humanistic Doctor
https://forms.gle/6zRMtiMewiby75Hf7

กรุณาส่งแบบเสนอรายชื่อ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งเอกสารได้ที่
งานกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ 0 5596 7847  โทรสาร 0 5596 7853
E-Mail : nutthawutp@nu.ac.th
Website : http://www.med.nu.ac.th

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 9247_แบบฟอร์ม เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น 2562.doc
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 9247_แบบฟอร์ม เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น 2562.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 20 ธ.ค. 2562 เวลา 09.43 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)