คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้และการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 (ดู 270 ครั้ง)
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้และการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1

สอบวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์

นิสิตแพทย์ลงทะเบียน ณ ห้องปฏิบัติการนิสิต ชั้น 3 เวลา 06:50 น.

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 9272_กำหนดการสอบ MEQ 2562-1.pdf
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 9272_รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ MEQ 2562-1 (สโลป).pdf
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 9272_รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ MEQ 2562-1 (พื้นราบ).pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 26 ก.พ. 2563 เวลา 13.31 น.
โดย : น.ส.จันจิรา รอดท่าหอย
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)