คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสถิติงานวิจัยทางคลินิก (ดู 560 ครั้ง)
 

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสถิติงานวิจัยทางคลินิก ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 1 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยสามารถลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ที่ QR CODE หรือ ลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563

และหากลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมแล้วไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ ขอให้แจ้งยกเลิกมาที่ผู้ประสานงาน นางสาวสุภาวดี ทวนหอม หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7928 หากไม่แจ้งยกเลิก ทางผู้จัดงานจะรายงานต่อผู้บังคับบัญชาของผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ที่ไม่แจ้งยกเลิก/ไม่เข้าร่วมโครงการฯ

รายชื่อผู้ตอบรับเข้าร่วมอบรม

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 3 ม.ค. 2563 เวลา 10.36 น.
โดย : นายทินกรณ์ หาญณรงค์
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)