คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาคให้กับ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 100,000 บาท (ดู 320 ครั้ง)
 

     เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 คุณพงศ์ธร แก้ววรรณา และครอบครัว มอบเงินบริจาคให้กับ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยมีนางสาวขนิษฐา เมฆอรุณกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ ผู้รับมอบ ณ มูลนิธิ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา 1 รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร

    ในโอกาสนี้ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบคุณ คุณพงศ์ธร แก้ววรรณา และครอบครัว ที่ได้บริจาคเงินเพื่อการกุศลในครั้งนี้ ซึ่งทาง รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร จะนำเงินดังกล่าวไปสบทบทุนเพื่อสร้างประโยชน์กับโรงพยาบาลต่อไป

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 3 ม.ค. 2563 เวลา 15.23 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)