คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
ผู้มีจิตศรัทธามอบเงินบริจาคให้กับ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร 100,000 บาท (ดู 463 ครั้ง)
 

     เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 นพ.โชติช่วง ทินกร ณ อยุธยา และ พญ.ชลียา หอมแก่นจันทร์ มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ

 

     ในโอกาสนี้ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบคุณ นพ.โชติช่วง ทินกร ณ อยุธยา และ พญ.ชลียา หอมแก่นจันทร์ ที่ได้บริจาคเงินเพื่อการกุศลในครั้งนี้ ซึ่งทางโรงพยาบาลจะนำเงินดังกล่าวไปต่อยอดเพื่อสร้างประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ต่อไป และสำหรับผู้มีจิตศรัทธาท่านใดที่ต้องการบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วย หรือจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็น สามารถติดต่อบริจาคได้ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 6 ม.ค. 2563 เวลา 09.59 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)