คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 1/2563 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (ดู 1168 ครั้ง)
 

 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 1/2563โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ชมรมจิตอาสาพระนเรศวร  

2. ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป           จำนวน 1 อัตรา

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ชมรมจิตอาสาพระนเรศวร    

 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 9421_ประกาศรับสมัครฯ 1-2563 จ.บริหาร-พนักงานทั่วไป.pdf
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 9421_ใบสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน).pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 21 ม.ค. 2563 เวลา 12.08 น.
โดย : นางสาวพิมพิไล ไชยศิลป์
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)