คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
ระดมความคิดในการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อตอบแทนสังคมโดยนิสิตแพทย์ที่ได้รับทุนการศึกษา (ดู 51 ครั้ง)
 

วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น. อาจารย์แพทย์หญิงญาศินี อภิรักษ์นภานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต นัดพบนิสิตแพทย์ที่ได้รับทุนการศึกษา เพื่อให้นิสิตมีโอกาสได้เข้าปรึกษาและหาแนวทางในการดำเนินการจัดทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อตอบแทนสังคม โดยนิสิตได้ร่วมระดมความคิดในการจัดกิจกรรม อาทิ การออกนอกพื้นที่เพื่อรับบริจาคของและให้ความรู้ทางด้านสุขภาพแก่บ้านพักคนชราหรือสถานสงเคราะห์เด็ก, การให้ความรู้ทางด้านสุขภาพในโรงพยาบาลระหว่างรอการตรวจรักษา, กิจกรรมรณรงค์การมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยให้กับนิสิตคณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร, การบริจาคเลือด และ การช่วยงานที่ ward นอกเหนือจากชั่วโมงการเรียนการสอนสำหรับนิสิตชั้นคลินิก ซึ่งกระบวนการจิตอาสาเหล่านี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อนำไปปรับใช้ในการทำกิจกรรมจิตอาสาต่อไปในอนาคต ณ ห้องประชุม CC2-801 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 29 ม.ค. 2563 เวลา 15.51 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)