คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนิสิตแพทย์ที่จะสำเร็จการศึกษา ปี 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ กำหนดรับสมัครแพทย์ปฏิบัติราชการ ชดใช้ทุนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมโครงการพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (ดู 114 ครั้ง)
 

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนิสิตแพทย์ที่จะสำเร็จการศึกษา ปี 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ กำหนดรับสมัครแพทย์ปฏิบัติราชการ 
ชดใช้ทุนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมโครงการพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
ภายใต้การปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
สาขาเวชศาสตรครอบครัว ประจำปีการฝึกอบรม 2563 
รับสมัครระหว่างวันที่ 20 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2563

ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://sites.google.com/site/primarycarecluster2017/

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 4 ก.พ. 2563 เวลา 16.06 น.
โดย : น.ส.สิริมาศ แน่งน้อย
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)