คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐาน (Standard Course) มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection Standard Course) (ดู 300 ครั้ง)
 

     วันนี้ (5 ก.พ.63 ) เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐาน (Standard Course) มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection Standard Course)  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พีระพงศ์ เธียราวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและคุณภาพ กล่าวรายงาน  ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

     การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ แพทย์หญิงจันทร์เพ็ญ ขวัญศิริกุล และรองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพัชราภรณ์ สุดชาฎา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาบรรยายให้ความรู้  ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย อาจารย์แพทย์ บุคลากรสายสนับสนุน พยาบาล และผู้ที่สนใจจากต่างคณะ  ประมาณ 94 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจมาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection - Standard Course) และสร้างเสริมประสบการณ์และฝึกทักษะมาตรฐานการป้องกันอาสาสมัครในงานวิจัย และสามารถนําไปใช้ในการบริหารงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 5 ก.พ. 2563 เวลา 18.02 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)