คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
คณบดีแพทย์ มน. มอบหลักการทำงานในโอกาสครบรอบ 26 ปี คณะแพทย์ มน. ให้แก่ภาควิชา (ดู 329 ครั้ง)
 

   วันนี้ (11 ก.พ.63) รศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และทีมบริหาร. ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อเสนอแนะด้านการนำนโยบาย สู่การปฏิบัติ (Policy Implementation) ในโอกาสครบรอบ 26 ปี แห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ โดยได้เข้าพบคณาจารย์ 2 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาอายุรศาสตร์ และ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ในการนี้คณบดีได้มอบหลักการสำคัญ คือ การร่วมพัฒนาไปด้วยกัน โดยให้ทุกแผนงานเน้นไปที่เป้าหมาย ทุกกิจกรรม มุ่งมั่นก้าวสู่วิสัยทัศน์ “เป็นโรงเรียนแพทย์ ที่ใช้นวัตกรรมสร้างผู้นำด้านระบบสุขภาพ”

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 11 ก.พ. 2563 เวลา 14.50 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)