คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
การประชุม Lower North URO MIS ครั้งที่ 2 หัวข้อ "Retrograde intrarenal surgery " (ดู 207 ครั้ง)
 

       เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุม Lower North URO MIS ครั้งที่ 2 หัวข้อ “Retrograde intrarenal surgery”  โดยมีนายแพทย์พรเทพ รัชฎาภรณ์กุล หัวหน้าการประชุม lower north uro mis ครั้งที่ 2  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุม ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 2 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

       การจัดการประชุมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจในเขตภาคเหนือตอนล่าง  มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดนิ่ว ด้วยวิธีการส่องกล้องชนิดโค้งเพื่อรักษาโรคนิ่วที่ไต ซึ่งเป็นการรักษาโรคนิ่วซึ่งยากกับการเข้าถึง      ด้วยวิธีการปกติ จำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่ทันสมัย และมีความรู้ความชำนาญในการใช้งานเครื่องมือ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัด มาให้ความรู้และตอบข้อสงสัย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพิ่มประสิทธิผลการรักษาและลดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน และผู้ป่วยได้

 

              

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 14 ก.พ. 2563 เวลา 12.04 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)