คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร และพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 2/2563 ตำแหน่ง พยาบาล จำนวน 17 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือไข้ จำนวน 4 จำนวน (ดู 1020 ครั้ง)
 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร
และพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 2/2563 

1. พนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร (เงินงบประมาณรายได้)

1.1 ตำแหน่ง พยาบาล                                                        

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายการพยาบาล                                    จำนวน  17 อัตรา

2. พนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้)

2.1 ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล                                          

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายการพยาบาล                                   จำนวน 2 อัตรา

2.2 ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้                                       

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายการพยาบาล                                   จำนวน 4 อัตรา

 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 9463_ประกาศรับสมัครฯ 2-2563 RN PN NA.pdf
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 9463_ใบสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร.pdf
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 9463_ใบสมัครงานพนักงานราชการ.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 19 ก.พ. 2563 เวลา 09.09 น.
โดย : นางสาวพิมพิไล ไชยศิลป์
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)