คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1-2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 (ดู 92 ครั้ง)
 

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1-2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2

กำหนดการสอบ

     จากเดิม

               การสอบขั้นตอนที่ 1 วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563 และการสอบขั้นตอนที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563

     เปลี่ยนเป็น

               การสอบขั้นตอนที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 และการสอบขั้นตอนที่ 2 วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยวัดและประเมินผล โทร. 055-96-7960

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 9497_ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ CE1-2.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 27 ก.พ. 2563 เวลา 10.59 น.
โดย : น.ส.จันจิรา รอดท่าหอย
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)