คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
ผู้มีจิตศรัทธา มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 136 ครั้ง)
 

          วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. ผศ.พญ.สุภินดา ศิริลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นตัวแทนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการรับมอบทุนการศึกษา จาก นพ.กวิน ก้านแก้ว ผู้มอบทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท ให้แก่ นิสิตแพทย์ชยพล กนกลภัสปรีดา นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 รหัสนิสิต 62460239 ผู้รับทุนการศึกษา โดยพิจารณาให้ต่อเนื่องจนจบการศึกษา ในโอกาสนี้ ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบพระคุณ นพ.กวิน ก้านแก้ว เป็นอย่างสูงที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิต และขอขอบพระคุณ ชมรมผู้ปกครองนิสิตแพทย์พระนเรศวร ที่เป็นสะพานบุญให้กับนิสิตแพทย์ได้มีโอกาสศึกษาเพื่อนำความรู้ไปใช้รักษาผู้อื่นต่อไป

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 4 มี.ค. 2563 เวลา 14.20 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)