คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
รพ.มน.นำหุ่นยนต์ช่วยตรวจคัดกรองผู้ป่วยในคลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน (ARI Clinic) 9 มีนาคม นี้ (ดู 2104 ครั้ง)
 

      วันนี้ (6 มีนาคม 2563) เวลา 16.00 น.  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร แถลงชี้แจงความพร้อมเปิดคลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน  (Acute Respiratory Infection; ARI) สำหรับคัดกรองผู้ป่วยโรคไข้หวัด และกลุ่มเสี่ยงเข้าเกณฑ์ COVID 19   โดยทางโรงพยาบาลได้นำหุ่นยนต์ตรวจคัดกรองโรคมาใช้เพื่อลดการสัมผัสเชื้อ ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย ช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์  โดยหุ่นยนต์จะสามารถเคลื่อนที่ได้โดยการบังคับผ่านระบบ Smart phone หรือ คอมพิวเตอร์ โดยในเบื้องต้นจะนำมาใช้ในการซักประวัติผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง และเข้าเกณฑ์ COVID 19  รวมทั้งจัดให้มีทีมแพทย์ด้านอายุรศาสตร์ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์เฉพาะทางด้านหู คอ จมูก ทำการตรวจผู้ป่วยด้วย

    ARI Clinic ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 1 จะเริ่มเปิดให้บริการ วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563   ในเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.  มีขั้นตอนตั้งแต่การตรวจรักษา  จ่ายเงิน จ่ายยา  ณ จุดเดียว (One Stop Care)  ลดการเข้ามาในโรงพยาบาลปะปนกับผู้ป่วยทั่วไป   จัดให้มีตู้คอนเทนเนอร์ ห้องแยกโรค  มีกระบวนการส่งต่อสิ่งส่งตรวจไปยังกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างเป็นระบบโดยจะทราบผลภายใน 4-8 ชั่วโมง ในกรณีที่ไม่ติดเชื้อ แต่หากพบการติดเชื้อทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะส่งต่อไปยังส่วนกลาง เพื่อรายงานต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อแถลงข่าวให้ประชาชนได้ทราบต่อไป  สำหรับนอกเวลาราชการให้ตรวจคัดกรองที่ห้องฉุกเฉิน  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลมีแผนการรับเข้ารักษาในโรงพยาบาลอย่างเป็นระบบซึ่งได้จัดทำระบบรองรับแล้วเช่นกัน

        ทางโรงพยาบาลขอความร่วมมือผู้ที่จำเป็นต้องมาโรงพยาบาล ให้ปฏิบัติตามระเบียบการคัดกรองของโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 จึงมีการเปิดปิดประตูดังนี้  วันเวลาราชการให้ผู้รับบริการ ใช้ประตูข้างธนาคารกรุงเทพ  โดยประตูจะเปิดตั้งแต่ เวลา 06.30 - 21.00 น.  วันหยุดเวลาราชการให้ผู้รับบริการ ใช้ประตูข้างห้องฉุกเฉิน โดยจะมีการวัดไข้ และให้ล้างมือก่อนและหลังเข้ารับบริการในโรงพยาบาลซึ่งทางโรงพยาบาลได้เพิ่มจุดล้างมือกว่า 100 จุดในโรงพยาบาล

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ส. 7 มี.ค. 2563 เวลา 06.57 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)