คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่องการจัดสรรพื้นที่เช่า(รายวัน) จำนวน 6 ล็อค (ดู 308 ครั้ง)
 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่องการจัดสรรพื้นที่เช่าจำนวน 6 ล็อค

 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 9698_ประกาศ 6 ล็อค (เอกสารแนบ)2(1).pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 12 มี.ค. 2563 เวลา 10.16 น.
โดย : นายสัณห์ธนัช ทองสุก
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)