คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
ฝ่ายการพยาบาล รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุในโรงพยาบาล เพิ่มทักษะการทำงานแก่บุคลากรทางการแพทย์ (ดู 175 ครั้ง)
 

   เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ฝ่ายการพยาบาล  รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการพัฒนาเชิงปฏิบัติการ การดูแลผู้สูงอายุในโรงพยาบาล ณ ห้องเอกาทศรถ 2  ชั้น 3 อาคารสิรินธร รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยจัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการดูแลสูงอายุให้กับพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ  โดยมีเนื้อหาความรู้ด้านต่าง ๆ ในการดูแลผู้สูงอายุที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ เช่น สถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทย , ความแตกต่างระหว่างผู้ป่วยทั่วไปกับผู้ป่วยสูงอายุ และทัศนคติ กับสภาวะอารมณ์ของผู้สูงอายุ เป็นต้น ซึ่งองค์ความรู้นี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการภายในโรงพยาบาล และตั้งรับกับสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุในอนาคต

    โดยในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “สถานการณ์ และแนวโน้มผู้ป่วยสูงอายุในประเทศไทย : บทบาทของบุคลากรด้านสุขภาพ”  และนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้านงานดูแลผู้สูงอายุ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมบรรยาย และให้ความรู้

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 20 มี.ค. 2563 เวลา 14.19 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)