คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหา จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยนเรศวร เดินหน้าเต็มกำลัง ป้องกันนิสิตและประชาคม ม.นเรศวร วันนี้ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ (ดู 256 ครั้ง)
 

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. รศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ประธานคณะทำงาน   และคณะทำงานประกอบด้วย ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ รศ.ดรสุชาติ แย้มแม่น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้เกี่ยวข้อง เร่งหารือประเด็นสำคัญได้แก่

          1.การจัดหาเครื่องมือวัดอุณหภูมิร่างกาย เช่น กล้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อคัดแยกผู้ป่วยที่มีอุณหภูมิสูงออกจาก ผู้ป่วยทั่วไปและบุคคลปกติ โดยไม่ต้องสัมผัสผู้ป่วย สามารถคัดกรองผู้ป่วย ได้หลายคนพร้อมกัน รวดเร็ว ความคลาดเคลื่อนต่ำ

          2.การฆ่าเชื้อสิ่งแวดล้อมทั้งมหาวิทยาลัย ตามมาตรฐานกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยเรื่องนี้จะต้องทำเป็นเรื่องเร่งด่วน

          3.มีมติเรื่องแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ความรู้ ผ่าน เว๊ปไซต์ศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยให้เป็นศูนย์กลางในการสื่อสารกับนิสิตและประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร และสามารถรายงานสถานการณ์ได้แบบ Real Time

          ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามข่าวสาร หรือติดต่อสอบถาม ได้ในช่องทางต่าง ๆ ดังนี้   

1.https://med.nu.ac.th/covid19/

  1. แสกนคิวอาร์โค้ด

       3.ในเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์  0 5596 7853  คลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ         

   เฉียบพลัน/โรคไข้หวัด (Acute Respiratory Infection) หรือ ARI Clinic  

            นอกเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 5623 ห้องฉุกเฉิน (ER)

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 9718_ข่าวประชุมคณะทำงาน.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 20 มี.ค. 2563 เวลา 17.17 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)