คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
ประกาศ ขยายระยะเวลาการส่งคะแนนสอบ CEPT (ดู 183 ครั้ง)
 
ประกาศ
ขยายระยะเวลาการส่งคะแนนสอบ CEPT สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษากลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening track) โดยให้ส่งคะแนนสอบภายในวันที่ 3 เมษายน 2563 ทางไปรษณีย์ นับวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 26 มี.ค. 2563 เวลา 11.05 น.
โดย : น.ส.จันจิรา รอดท่าหอย
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)