คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ การรายงานตัวบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 31/2562 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงาน ณ งานห้องปฏิบัติการกลาง (ดู 958 ครั้ง)
 

ประกาศ การรายงานตัวบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 31/2562 คณะแพทยศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงการรายงานตัว จาก วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 เป็น วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 และเริ่มปฏิบัติงาน ณ งานห้องปฏิบัติการกลาง หากพ้นกำหนดเวลานี้ คณะแพทยศาสตร์ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 9860_ประกาศการรายงานตัว 31-62 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป LAB.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 7 ม.ย. 2563 เวลา 15.23 น.
โดย : นางสาวพิมพิไล ไชยศิลป์
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)