คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ Prof.Dr.Sirikasem Sirilak,M.D.,MBA. Dean Faculty of Medicine Narasuan University
 
ครอบครัวบุญกล่ำ มอบทุนการศึกษา จำนวน 248,800 บาท (ดู 125 ครั้ง)
 

          วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. คุณจีรนันท์ บุญกล่ำ พร้อมครอบครัวบุญกล่ำ มอบทุนการศึกษาครอบครัวบุญกล่ำ จำนวน 248,800 บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ให้แก่นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี รศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นตัวแทนผู้รับมอบทุนการศึกษา ณ ห้องรับรองคณบดี ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

          สำหรับทุนการศึกษาครอบครัวบุญกล่ำ เป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา โดยเงินจำนวน 248,800 บาท พิจารณาทุนให้กับนิสิตแพทย์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 4 ราย ได้แก่

  1. นางสาวประภัสสร มีโพธิ์ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4
  2. นายสุทธิลักษณ์ อุดมธนะทรัพย์ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5
  3. นายพิสิฐ มาศเสนา นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5
  4. นายกิตติ เจริญโต นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6

          ในโอกาสนี้ ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบพระคุณ ครอบครัวบุญกล่ำ เป็นอย่างสูง ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตแพทย์ หากท่านผู้มีจิตศรัทธาท่านใดต้องการมอบทุนการศึกษา สามารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-7848 ในวันและเวลาราชการ

Creditภาพ : งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

<< ดูสไลด์รูปภาพ คลิก >>

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 23 ม.ย. 2563 เวลา 16.38 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้
 
    @ans 2015
  Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)