คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ dean faculty of medicine narasuan university Assoc. Prof. Sirikasem Sirilak, MD
 
          
เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร          
 

เพิ่มเติม   
 
         
       คณะแพทยศาสตร์ ร่วมโครงการมหาวิทยาลัยนเรศวรสัญจร เอื้ออาทรชุมชน ประจำปี 2562        คณะแพทยฯ ม.นเรศวร จับมือ คณะ SIT มจธ. ปรับหลักสูตรแพทย์ด้านดิจิทัลแห่งแรกในไทย รุ่นแรกปี 62        คณะแพทยศาสตร์ มน. ผ่านมาตรฐานระดับโลก        พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ โครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอที่พึงประสงค์ เพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยในเขตสุขภาพที่ 2  
         
       การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 11 ของสมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทย        งานปฐมภูมิ และสร้างเสริมสุขภาพ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดอบรมให้ความรู้ “การบริหารกายด้วยฤๅษีดัดตน”        โครงการสัมมนาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด        โครงการทำบุญวันเกิด บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562  
 
เพิ่มเติม   
 
          
       กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล (PMA YP Roadshow)        โครงการประชุมวิชาการ “แนวคิดการทำนวัตกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและประเทศไทย”        ขอเชิญร่วมงาน วันไตโลก “ทุกคนทั่วไทย ไตแข็งแรง”   ขอแสดงความยินดี  
 
เพิ่มเติม   
 
         
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1-2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1        ประมวลภาพการอบรมพัฒนาอาจารย์ด้านแพทยศาสตรศึกษา กิจกรรมที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่อง How to teach ethics and professionalism        ประกาศผลสอบแพทย์ฝึกหัด ปีการศึกษา 2562        ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต กลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track) ประจำปีการศึกษา 2562  
 
เพิ่มเติม   
 
         
       กิจกรรมการแนะนำทุนและเตรียมความพร้อมในการขอรับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2563        ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนจากงบประมาณรายได้คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562        โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานมาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการการพัฒนาศักยภาพศูนย์วิจัยคลินิกแห่งชาติ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับมหาวิทยาลัยนเรศวร        ขอเชิญอาจารย์แพทย์ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนจากงบประมาณรายได้คณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 
เพิ่มเติม   
 
         
       ขอเชิญอาจารย์แพทย์และนิสิต เข้าร่วมกิจกรรม นิสิตแพทย์พบอาจารย์ที่ปรึกษา        ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเทคนิคการให้คำปรึกษา “เทคนิคการให้คำปรึกษากับผู้เรียนในยุคปัจจุบัน”        ค่าย “เส้นทางสู่ฝันเพื่อวันเป็นหมอ (NU MED CAMP) ครั้งที่ 20”        พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2560  
         
       พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแก่บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2560        ค่ายเสริมทักษะกระบวนการทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์–สุขภาพ (Health-Science Camp) ณ รร.สรรพวิทยาคม จ.ตาก        พิธีมอบรางวัล ศิษย์เก่าแพทย์ดีเด่น (The seven-star doctor) ประจำปี 2561        โครงการนิสิตแพทย์อาสาพัฒนาสังคม ประจำปีการศึกษา 2561 ณ รร.หัวเขาราษฎร์บำรุง จ.พิษณุโลก  
 
   
 
เพิ่มเติม   
 
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน ประจำปี 2562 (รอบ 1) (ดู 2414 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน ประจำปี 2561 (รอบ 1) (ดู 8409 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2560

ผลการสอบคัดเลือกผู้มีสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2560 (ดู 10205 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 14 ธันวาคม 2559

เกณฑ์การคัดเลือกผู้มีสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2560 (ดู 10523 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2559

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน ประจำปี 2560 รอบ 1 (ดู 12307 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2559

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การจัดสรรพื้นที่เช่า (รายวัน) จำนวน 1 ล็อค (ดู 8441 ครั้ง)
อัพเดท : ศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2559

รายชื่อผู้สอบคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน ประจำปี 2560 (ดู 6424 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2559

ผลการสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมเป็นแพทย์ฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2 (ดู 6036 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 14 มีนาคม 2559

การสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมเป็นแพทย์ฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2 (ดู 2564 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 8 มีนาคม 2559

ผลการสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมเป็นแพทย์ฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2559 (ดู 6185 ครั้ง)
อัพเดท : ศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม 2558

เพิ่มเติม   
 
ไม่มีข้อมูล
เพิ่มเติม   
 
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ ผลการพิจารณาการสรรหาผู้จัดจำหน่ายอาหารประเภทอาหารตามสั่ง จำนวน 1ลอ็อค (ดู 1494 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม 2561

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกจำหน่ายอาหาร ประเภทอาหารตามสั่ง จำนวน 1ล็อค (ดู 1607 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 17 ตุลาคม 2561

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ การจัดสรรพื้นที่เช่า จำนวน 1 ล็อค (ดู 1771 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 2 ตุลาคม 2561

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ การสรรหาผู้จัดจำหน่ายอาหารประเภทตามสั่ง จำนวน 1 ล็อค (ดู 1939 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 24 กันยายน 2561

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ ผลการพิจารณาการสรรหาผู้จัดจำหน่ายอาหารประเภทอาหารเพื่อสุขภาพ จำนวน 1 ล็อค (ดู 2223 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 21 สิงหาคม 2561

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร ประเภทอาหารเพื่อสุขภาพ จำนวน ๑ ล็อค (ดู 2604 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 23 กรกฏาคม 2561

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การสรรหาผู้จัดจำหน่ายอาหารจำนวน 1 ล็อค (ดู 2777 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 10 กรกฏาคม 2561

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การขยายระยะเวลาการสรรหาผู้จัดจำหน่ายอาหาร 1 ล็อค (ดู 3299 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาจัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัย (ดู 3243 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2561

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การสรรหาผู้จัดจำหน่ายอาหารจำนวน 1 ล็อค (ดู 3213 ครั้ง)
อัพเดท : ศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561

เพิ่มเติม   
 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 1/2562 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ (ดู 22 ครั้ง)
อัพเดท : วัน ศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2562

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร และพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 5/2562 ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา (ดู 37 ครั้ง)
อัพเดท : วัน ศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2562

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวรและพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 1/2562 ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ และ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายพยาธิวิทยาคลินิก (ดู 68 ครั้ง)
อัพเดท : วัน ศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2562

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 1/2562 ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (ดู 123 ครั้ง)
อัพเดท : วัน พฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2562

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 2/2562 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ (ดู 63 ครั้ง)
อัพเดท : วัน พฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2562

ประก่าศ ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 4/2562 (ครั้งที่ 2) ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ (ดู 80 ครั้ง)
อัพเดท : วัน ศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2562

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 1/2562 ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานวิจัย (ดู 132 ครั้ง)
อัพเดท : วัน ศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2562

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 2/2562 ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 2 อัตราและตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา (ดู 343 ครั้ง)
อัพเดท : วัน พุธ ที่ 13 มีนาคม 2562

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 9/2562 ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานนิติการ (ดู 679 ครั้ง)
อัพเดท : วัน พุธ ที่ 13 มีนาคม 2562

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร และพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 8/2562 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง ผุ้ปฏิบัติงานบริหารจำนวน 1 อัตรา (ดู 522 ครั้ง)
อัพเดท : วัน พุธ ที่ 13 มีนาคม 2562

เพิ่มเติม   
 
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ชุดที่ 753 (ดู 2 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(เงินแผ่นดิน) เลขที่โครงการ 62027412126 (ดู 3 ครั้ง)
อัพเดท : ศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 62027370100 (ดู 2 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 62027368898 (ดู 2 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 62027367207 (ดู 2 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 62027365817 (ดู 2 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 62027364343 (ดู 2 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 62027363365 (ดู 2 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 62027334020 (ดู 2 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 62027328791 (ดู 1 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

เพิ่มเติม   
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (ยอดเงิน 158,895.00 บาท) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศธ 0527.10.01(10)/616084 (ดู 212 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 14 รายการ (ยอดเงิน 427,787.00บาท) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศธ 0527.10.01(10)/616082 (ดู 264 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (ยอดเงิน 115,200.00 บาท) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศธ 0527.10.01(10)/616078 (ดู 255 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (ยอดเงิน 210,000.00 บาท) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศธ 0527.10.01(10)/616081 (ดู 190 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 10 รายการ (ยอดเงิน 477,750.00 บาท) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศธ 0527.10.01(10)/616080 (ดู 218 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (ยอดเงิน 495,046.20 บาท) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศธ 0527.10.01(10)/613916 (ดู 238 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 11 รายการ (ยอดเงิน 479,360.00 บาท) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศธ 0527.10.01(10)/615869 (ดู 177 ครั้ง)
อัพเดท : ศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ (ยอดเงิน 337,391.00 บาท) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศธ 0527.10.01(10)/615868 (ดู 237 ครั้ง)
อัพเดท : ศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (ยอดเงิน 102,000.00 บาท) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศธ 0527.10.01(10)/615907 (ดู 219 ครั้ง)
อัพเดท : ศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ (ยอดเงิน 229,456.00 บาท) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศธ 0527.10.01(10)/615906 (ดู 246 ครั้ง)
อัพเดท : ศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561

เพิ่มเติม   
 
จ้างปรับปรุงห้องล้างเครื่องมือหน่วยไตเทียม จำนวน ๑ งาน ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 6 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562

จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไอน้ำ จำนวน 1 งาน (ดู 25 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

จ้างเหมาปรับปรุงห้องเครื่องระบบไฟฟ้า จำนวน 1 งาน (ดู 50 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม 2562

จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ ประจำอาคารสิรินธร (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 1 งาน (ดู 72 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561

จ้างบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น Chiler ประจำอาคารสิรินธร (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 1 งาน (ดู 55 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561

จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ ประจำอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 1 งาน (ดู 65 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561

จ้างบำรุงรักษาระบบท่อลมรับ-ส่งเอกสาร (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 1 งาน (ดู 61 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 19 กันยายน 2561

จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์ 3 รายการ (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 1 งาน (ดู 69 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 19 กันยายน 2561

จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ (ดู 69 ครั้ง)
อัพเดท : พุธ ที่ 19 กันยายน 2561

จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (ดู 78 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 10 กันยายน 2561

เพิ่มเติม   
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู 19 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู 14 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู 14 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม 2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 15 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 18 ครั้ง)
อัพเดท : ศุกร์ ที่ 11 มกราคม 2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 43 ครั้ง)
อัพเดท : ศุกร์ ที่ 11 มกราคม 2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 15 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 47 ครั้ง)
อัพเดท : ศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 58 ครั้ง)
อัพเดท : พฤหัสบดี ที่ 27 ธันวาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 22 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 59 ครั้ง)
อัพเดท : อังคาร ที่ 25 ธันวาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 52 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 24 ธันวาคม 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 40 ครั้ง)
อัพเดท : จันทร์ ที่ 24 ธันวาคม 2561

เพิ่มเติม   
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 4 ครั้ง)
อัพเดท : วัน อังคาร ที่ 19 มีนาคม 2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 5 ครั้ง)
อัพเดท : วัน จันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 6 ครั้ง)
อัพเดท : วัน จันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 3 ครั้ง)
อัพเดท : วัน จันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 2 ครั้ง)
อัพเดท : วัน จันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 3 ครั้ง)
อัพเดท : วัน จันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 3 ครั้ง)
อัพเดท : วัน จันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างตัดชุดปฏิบัติงานเฉพาะทาง จำนวน 11 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 8 ครั้ง)
อัพเดท : วัน อังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค (วัตถุอาหาร ระหว่างวันที่ 21-31 ม.ค. 62) จำนวน 96 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 23 ครั้ง)
อัพเดท : วัน จันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุ จำนวน 32 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 54 ครั้ง)
อัพเดท : วัน พฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม 2562

 
  @ans 2015
Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)