คลินิกที่เปิดให้บริการ

                                   คลินิก                                        

ที่ตั้ง

โทรศัพท์

คลินิกทั่วไป อาคารสิรินธร ชั้น 1 055-965516-7
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป (Pre-Med) อาคารสิรินธร ชั้น 1 055-965516-7
คลินิกอายุรกรรมโรคไต อาคารสิรินธร ชั้น 1 055-965516-7
คลินิกเบาหวาน/ต่อมไร้ท่อ อาคารสิรินธร ชั้น 1 055-965516-7
คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ อาคารสิรินธร ชั้น 1 055-965516-7
คลินิกอายุรกรรมโรคเลือด อาคารสิรินธร ชั้น 1 055-965516-7
คลินิกอายุรกรรมโรคมะเร็ง อาคารสิรินธร ชั้น 1 055-965516-7
คลินิกอายุรกรรมโรคปอด อาคารสิรินธร ชั้น 1 055-965516-7
คลินิกอายุรกรรมภูมิคุ้มกันวิทยา อาคารสิรินธร ชั้น 1 055-965516-7
คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท อาคารสิรินธร ชั้น 1 055-965516-7
คลินิกระบบทางเดินอาหาร อาคารสิรินธร ชั้น 1 055-965516-7
คลินิกผิวหนัง อาคารสิรินธร ชั้น 1 055-965516-7
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู อาคารสิรินธร ชั้น 1 055-965561
คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ อาคารสิรินธร ชั้น 1 055-965545, 055-965151
คลินิกศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก อาคารสิรินธร ชั้น 2 055-965493, 055-565491
คลินิกศัลยกรรมทั่วไป อาคารรังสีรักษา 055-965260-1
คลินิกศัลยกรรมระบบประสาท อาคารรังสีรักษา 055-965260-1
คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง อาคารรังสีรักษา 055-965260-1
คลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ อาคารรังสีรักษา 055-965260-1
คลินิกศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก อาคารรังสีรักษา 055-965260-1
คลินิกสูติ-นรีเวช อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษา1 ชั้น 2 055-965665, 055-965685
คลินิกเต้านม อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษา1 ชั้น 2 055-965676-7
คลินิกกุมารเวชกรรม(ทั่วไป) อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษา1 ชั้น 3 055-965732 -3
คลินิกกุมารเวชกรรม(ระบบหัวใจและหลอดเลือด) อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษา1 ชั้น 3 055-965732 -3
คลินิกกุมารเวชกรรม(โรคภูมิแพ้) อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษา1 ชั้น 3 055-965732 -3
คลินิกกุมารเวชกรรม(ระบบทางเดินอาหารเด็ก) อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษา1 ชั้น 3 055-965732 -3
คลินิกกุมารเวชกรรม(โรคติดเชื้อ) อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษา1 ชั้น 3 055-965732 -3
คลินิกกุมารเวชกรรม(ระบบทางเดินหายใจ) อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษา1 ชั้น 3 055-965732 -3
คลินิกกุมารเวชกรรม(พัฒนาการเด็ก) อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษา1 ชั้น 3 055-965732 -3
คลินิกกุมารเวชกรรม(ต่อมไร้ท่อและการเจริญเติบโต) อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษา1 ชั้น 3 055-965732 -3
คลินิกกุมารเวชกรรม (โรคเลือดเด็ก) อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษา1 ชั้น 3 055-965732 -3
คลินิกเด็กอ่อน/โรคเด็กแรกเกิด อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษา1 ชั้น 3 055-965732 -3
คลินิกจิตเวช อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษา1 ชั้น 3 055-965703
คลินิกจิตเวชเด็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษา1 ชั้น 3 055-965703
คลินิกหู-คอ-จมูก อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษา1 ชั้น 3 055-965752 -3
คลินิกจักษุ อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษา1 ชั้น 3 055-965740-1
คลินิกระงับปวด อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษา1 ชั้น 2 055-965567
คลินิกรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา อาคารรังสีรักษา  055-965584,055-965089
คลินิกนิติเวช อาคารบริการ ชั้น1 055-965562
หน่วยการพยาบาลปฐมภูมิ(PCC) อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษา1 ชั้น 2 055-965676-7

 

 

 
  @ans 2015
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved.