ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาการสรรหาผู้จัดจำหน่ายอาหารจำนวน 3 ล็อค (ดู 13886 ครั้ง)
 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาการสรรหาผู้จำหน่ายอาหารจำนวน 3 ล็อค ณ โรงอาหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก

 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 2808_161101100819.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 1 พ.ย. 2559 เวลา 09.27 น.
โดย : นางธิดารัตน์ จักรทอง
 
  @ans 2015
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved.