คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 3938/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 (ดู 13934 ครั้ง)
 

คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 3938/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบรับตรง Direct Admissions (วิชาเฉพาะ) จัดสอบโดยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 

 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 2809_คำสั่งคุมสอบ กสพท59.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 1 พ.ย. 2559 เวลา 13.32 น.
โดย : นางสาวยาณาวีย์ ฉุยแสงธนสรณ์
 
  @ans 2015
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved.