ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่องการประมูลราคาผู้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการร้านถ่ายเอกสาร (ดู 14365 ครั้ง)
 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การประมูลราคาหาผู้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการร้านถ่ายเอกสาร

 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 2934_การเช่าพื้นที่ร้านถ่ายเอกสาร.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 29 พ.ย. 2559 เวลา 15.24 น.
โดย : นางธิดารัตน์ จักรทอง
 
  @ans 2015
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved.