ประกาศคณะแพทยศาสตร์เรื่องผลการพิจารณาปารประมูลราคาหาผู้เช่าพื ้นทึี่เพื่อจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดจำนวน 5 ล็อค (ดู 12205 ครั้ง)
 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์เรื่องผลการพิจารณาการประมูลราคาหาผู้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดจำนวน 5 ล็อค

 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 4063_ผลประกาศ 5 ล็อค.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 23 พ.ค. 2560 เวลา 09.53 น.
โดย : นางธิดารัตน์ จักรทอง
 
  @ans 2015
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved.