ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่องการสรรหาผู้จัดจำหน่ายอาหารจำนวน 3 ล็อค (ประจำปี 2560) (ดู 10124 ครั้ง)
 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง การสรรหาผู้จัดจำหน่ายอาหารจำนวน 3 ล็อค (ประจำปี 2560)

 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 5053_สแกน(ประกาศ).pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 24 ต.ค. 2560 เวลา 16.09 น.
โดย : นางธิดารัตน์ จักรทอง
 
  @ans 2015
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved.