โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร รุ่นที่ 1 (ดู 857 ครั้ง)
 

      เมื่อวันที่ 25 - 26 มกราคม 2561  ผศ.พญ.ศรัญญา  ศรีจันท์ทองศิริ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและเครือข่ายสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร รุ่นที่ 1 ณ ภูแก้ว รีสอร์ทแอนด์แอดเวนเจอร์ ปาร์ค เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

      การจัดโครงการในครั้งนี้ประกอบด้วยบุคลากรจากคณะแพทยศาสตร์ จำนวน  106 คน  มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าใจและเห็นความสำคัญของการสร้างวัฒนธรรมองค์กร อันจะแสดงออกถึงความเป็นคณะแพทยศาสตร์ รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรมีการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งมีความสามัคคีในองค์กร

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 2 ก.พ. 2561 เวลา 15.30 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
  @ans 2015
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved.