ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 3/2561 (ดู 2012 ครั้ง)
 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 3/2561 

พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณรายได้) อัตราเงินเดือน 17,520 บาท 

- ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                   จำนวน 2 อัตรา 

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานนโยบายและแผน 

พนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้) 

อัตราเงินเดือน 10,430 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000  บาท 

- ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม                          จำนวน 1 อัตรา 

 

 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 5695_ประกาศรับสมัคร 3-61 นักวิเคราะห์นโยบาย-ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม.pdf
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 5695_3504_ใบสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร.pdf
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 5695_3243_ใบสมัครงานพนักงานราชการ.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 15 ก.พ. 2561 เวลา 11.24 น.
โดย : นางสาวพิมพิไล ไชยศิลป์
 
  @ans 2015
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved.