ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ University of Tübingen ประเทศเยอรมนี (ดู 703 ครั้ง)
 

    เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรสสุคนธ์ คชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภาวดี มากะนัดถ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.นพ.อภิรัตน์ หวังธีระประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาและแพทย์ประจำบ้าน และ ดร. ทรงศักดิ์ ทองสนิท เภสัชกรได้เข้าประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ Prof. Dr. Sebastian Kinder ตัวแทนจาก University of Tübingen  ประเทศเยอรมนี  ณ วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา อาคารเอกาทศรถ

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 13 ก.พ. 2561 เวลา 16.26 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
  @ans 2015
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved.