โครงการ “วัยรุ่น วัยใส ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์” (ดู 591 ครั้ง)
 

      วันนี้ (29 มิ.ย.61) เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการวัยรุ่น วัยใส ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  จัดโดยงานบริการปฐมภูมิเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีที่ถูกต้อง เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และการมีค่านิยมที่ดีในชีวิต อันจะส่งผลให้วัยรุ่นสามารถควบคุมและเสริมสร้างสุขภาพตนเองให้ดีขึ้น  โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมจำนวน 70 คน ณ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 29 มิ.ย. 2561 เวลา 16.51 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
  @ans 2015
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved.