ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 4/2561 ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา (ดู 808 ครั้ง)
 

 ประกาศ  ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่  4/2561

1. ตำแหน่ง ช่างเทคนิค                                                           จำนวน 2 อัตรา

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานอาคารสถานที่

2. ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป                                                       จำนวน 2 อัตรา

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานอาคารสถานที่

 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 6474_ประกาศผลการคัดเลือก 4 -61 ช่างเทคนิค-พนักงานทั่วไป.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 9 ก.ค. 2561 เวลา 13.23 น.
โดย : นางสาวพิมพิไล ไชยศิลป์
 
  @ans 2015
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved.