ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 14/2561 ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่ง พยาบาล จำนวน 4 อัตรา (ดู 2209 ครั้ง)
 

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 14/2561 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่ง นิติกร                                                         จำนวน 2 อัตรา

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานนิติการ

2. ตำแหน่ง พยาบาล                                                     จำนวน 4 อัตรา

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายการพยาบาล

 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 6498_ประกาศรับสมัคร 13-61 นิติกร-พยาบาล.pdf
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 6498_ใบสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 11 ก.ค. 2561 เวลา 16.46 น.
โดย : นางสาวพิมพิไล ไชยศิลป์
 
  @ans 2015
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved.