ประกาศ ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ครั้งที่ 3/2560 (ครั้งที่ 3) ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 4 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ (ดู 1220 ครั้ง)
 

ประกาศ ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ครั้งที่  3/2560 (ครั้งที่ 3) ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 4 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์

 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 6604_ประกาศขยายรับสมัคร 3-2560 ครั้งที่ 3 อาจารย์ ภ.ฟื้นฟู.pdf
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 6604_ประกาศรับสมัคร 3-60 อาจารย์ ภ.ฟื้นฟู ขยายรับสมัคร รอบ 2.pdf
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 6604_ประกาศรับสมัคร 3-60 อาจารย์ ภ.ฟื้นฟู ขยายรับสมัคร.pdf
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 6604_ประกาศรับสมัคร 3-60 อาจารย์ ภ.ฟื้นฟู.pdf
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 6604_ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร (เงินแผ่นดิน).pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 25 ก.ค. 2561 เวลา 16.00 น.
โดย : นางสาวพิมพิไล ไชยศิลป์
 
  @ans 2015
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved.