การประมูลราคาหาผู้เช่าพื้นที่จำนวน 5 ล็อค) (ดู 15456 ครั้ง)
 

การประมูลราคาหาผู้เช่าพื้นที่จำนวน 5 ล็อค (เครื่องดื่ม 1 ล็อค ขนมทานเล่น 1 ล็อค ร้านผลไม้ 2 ล็อค)

 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 661_ประกาศเรื่องการประมูลราคาหาผู้เช่าพื้นที่ 5 ล็อค.pdf
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 661_ประกาศเรื่องการประมูลราคาหาผู้เช่าพื้นที่ 5 ล็อค.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 24 ส.ค. 2558 เวลา 16.11 น.
โดย : นางธิดารัตน์ จักรทอง
 
  @ans 2015
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved.