คณะแพทยศาสตร์ มน.รับรางวัลห้องปฏิบัติการปลอดภัยดีเด่น (ดู 771 ครั้ง)
 

     เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 รศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยนางสาวศิริรัตน์ บุญอาษา หัวหน้าหน่วยวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน งานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ เข้ารับประกาศนียบัตรรางวัลห้องปฏิบัติการปลอดภัย ดีเด่น ในงานประชุม และนำเสนอโปสเตอร์ผลการดำเนินงานมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ในการประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมรามา การ์เด้นส์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานดังกล่าวมีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และประสบการณ์ในการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 26 ก.ย. 2561 เวลา 13.29 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
  @ans 2015
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved.