สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับสาธารณสุขไทย หัวข้อการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค (ดู 996 ครั้ง)
 

   

     เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 14.08 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าสยามพารากอน ทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับสาธารณสุขไทย ซึ่งมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ร่วมกับสาขาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยของรัฐทั่วประเทศจัดขึ้น ในหัวข้อ "การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการแพทย์และการสาธารณสุขไทย ในการนี้ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ทรงให้ความสำคัญและทรงศึกษาด้านการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุข โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการสถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยนเรศวร ถวายรายงานเรื่อง "การป้องกันความพิการแต่กำเนิด" ทรงสนพระทัยเรื่องการทำให้ประชาชนหรือสตรีรับประทานโฟเลตก่อนตั้งครรภ์ 3 เดือน เพื่อป้องกันความพิการแต่กำเนิด

 

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 1 ต.ค. 2561 เวลา 16.40 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
  @ans 2015
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved.