โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ (ดู 577 ครั้ง)
 

     เมื่อวัน ที่ 8 ตุลาคม 2561 รศ.นพ.ศิริเกษม  ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ โดยมี อ.นพ.บดินทร์ บุตรธรรม รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ  ณ ห้อง Slope ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2

     การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์รุ่งโรจน์  กิตติถาวรกุล  ผู้อำนวยการสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางการบริหารจัดการระบบสารสนเทศองค์กร มาให้คำปรึกษาแนวทางการทำแผนยุทธศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง Enterprise architecture (EA) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้บริหาร หัวหน้างาน บุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์และ เพิ่มมุมมองความรู้บุคลากรในเรื่องของระบบบริหารสารสนเทศ รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

           

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 9 ต.ค. 2561 เวลา 14.07 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
  @ans 2015
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved.