ประกาศคณะแพทยศาสตร์เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประมูลราคาหาผู้เช่าพื้นที่จำนวน 5 ล็อค (ดู 15225 ครั้ง)
 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประมูลราคาหาผู้เช่าพื้นที่จำนวน 5 ล็อค

(เครื่องดื่ม 1 ล็อค ขนม 2 ล็อค ผลไม้ 2 ล็อค)

 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 691_content.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 8 ก.ย. 2558 เวลา 16.49 น.
โดย : นางธิดารัตน์ จักรทอง
 
  @ans 2015
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved.