ประกาศคณะแพทยศาสตร์เรื่อง ผลการพิจารณาการประมูลราคาเช่าพื้นที่จำนวน 5 ล็อค(เครื่องดื่ม ขนมทานเล่น ผลไม้) (ดู 17257 ครั้ง)
 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่องผลการพิจารณาการประมูลราคาเช่าพื้นที่จำนวน 5 ล็อค (เครื่องดื่ม ขนมทานเล่น ผลไม้)

 
   ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 706_1.pdf
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 18 ก.ย. 2558 เวลา 10.58 น.
โดย :
 
  @ans 2015
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved.