สถานีวิทยุ มน. สัมภาษณ์ เรื่อง “กระดูกสันหลังคด” (ดู 368 ครั้ง)
 

วันนี้( 3 กันยายน 2562)  เวลา 13.00 น. อ.นพ.อรรควร มหัทธนตระกูล อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ให้สัมภาษณ์รายการ “สุขกาย สบายใจ” ของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25 MHz   โดยคุณอดิเรก มีบุญ เป็นผู้สัมภาษณ์ ในประเด็นเรื่อง“กระดูกสันหลังคด”

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 3 ก.ย. 2562 เวลา 13.34 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
  @ans 2015
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved.