ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ดู 338 ครั้ง)
 

      เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562  เวลา 10.00 น. รศ.นพ.ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมคณผู้บริหารและบุคลากร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 27 ท่าน   ณ ห้องประชุมcc-414   ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

    การศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นคลินิก รวมถึงได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน พร้อมกับเยี่ยมชมการทำงานส่วนต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์

 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 2 ต.ค. 2562 เวลา 16.07 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง
 
  @ans 2015
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร Copyright © 2015 Med nu.ac.th.thrights reserved.