โลโก้ ฝ่ายการพยาบาล แบนเนอร์ ฝ่ายการพยาบาล
ปฏิทินฝ่ายการพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
เกี่ยวกับเรา

       ฝ่ายการพยาบาล  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ก่อตั้งครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2544 เดิมสังกัดสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร เริ่มให้บริการรักษาพยาบาลมีงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน, งานผู้ป่วยวิกฤต, งานผู้ป่วยใน 24 เตียง ให้บริการตรวจสวนหัวใจ และบริการผ่าตัดหัวใจ 

       สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่26 มีนาคม 2548 และวันที่ 30 กรกฎาคม 2548 มีมติให้รวมสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548 เพื่อให้เกิดระบบการเรียนการสอนและการบริการสุขภาพที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

 

 

 
    จัดการเว็บไซต์
  © 2021 Faculty of Medicine Naresuan University.thrights reserved. (Support web browser for Google Chrome, IE11, Mozilla Firefox)